Zelf dokteren een prima idee?

Afgelopen jaar zond de NCRV-KRO het programma “Dokters vs Internet” uit.
Inhoudelijk kwam het er grotendeels op neer dat er “één patiënt” onderzocht
werd -met specifieke klachten- waarop artsen én leken hun onderzoek
startte. De artsen uiteraard aan de hand van hun specialisme, vakkennis en
ervaring – en de leken aan de hand van zoekresultaten op het internet. Toch
kwamen er zo nu en dan best verbluffende resultaten vanuit de “leken-hoek”.

Juiste informatie?

Huisartsen geven vaker aan, blijkt uit de media, dat de patiënt er soms
zelf op “los doktert’ via ‘zelf onderzoeken’ op het internet; waardoor bij
hen bepaalde vermoedens zijn ontstaan betreffende hun ‘vermeende
aandoening’. De patiënt raakt hierdoor steeds beter geïnformeerd. Uit
onderzoeken blijkt dat twee kwart van de patiënten ‘soms, of vaak’
allereerst informatie opzoeken op internet alvorens zij de huisarts
bezoeken.

Bezoek de huisarts

Huisartsen geven aan, blijkt uit de media, dat de patiënt inderdaad beter
op de hoogte lijkt, echter: niet alle informatie wat op internet te vinden
is blijkt even betrouwbaar, volledig of juist, waardoor de patiënt op het
verkeerde been gezet kan worden en zelf onjuiste conclusies kan trekken.
Voor een juiste diagnose zal de patiënt toch echt een bezoek dienen te
brengen aan de huisarts.

Zelf doen?

Niet alleen ‘doktert’ de patiënt zelf aan de hand van zoekresultaten, ook
zelftests blijken behoorlijk populair, de patiënt houdt een SOA zelftest bijvoorbeeld (zo werkt dat ..), of
bestelt een cholesterolmeter om maar wat te noemen. Maar HOE betrouwbaar
zijn deze zelf-onderzoeken? Hou hiervoor de website van de consumentenbond
in de gaten en stem altijd af met je huisarts of het raadzaam is een
bepaalde zelftest af te nemen. Alleen de specialist kan je hierover
uitsluitsel geven.

Nalezen op internet

Zodra er eenmaal een diagnose is gesteld door de huisarts of specialist,
raadpleegt de patiënt vaak wederom het internet om aanvullende of
uitgebreide informatie na te lezen over de betreffende aandoening. Het is
altijd raadzaam om als patiënt kritisch te beoordelen of de vermeldende
bron een betrouwbare bron betreft. Vraag daarom uw huisarts om een
betrouwbare medische informatiebron op het internet.