Wat is het reptielenbrein?

We spreken over het reptielenbrein wanneer we het hebben over het oudste gedeelte van het menselijk brein. Voor dit gedeelte van onze hersenen bestaan ook nog tal van andere benamingen. Het gaat hierbij dan om bijvoorbeeld het zoogdierenbrein of de zogenaamde neocortex. Voor het reptielenbrein geldt dat ze verantwoordelijk is voor het controleren van onze primaire levensbehoefte. Het gaat hierbij om tal van verschillende zaken zoals:

●        Onze ademhaling;

●        De eetlust die we ervaren;

●        Onze veiligheid;

●        De drang om te overleven;

●        Onze vecht- en vluchtreacties;

Des te ouder ons brein wordt, des te groter haar invloed wordt op ons gedrag. Het reptielenbrein is eigenlijk een stuk van ons brein dat volledig op automatische piloot fungeert. Dit zorgt er voor dat we ze eigenlijk het best kunnen omschrijven als een mechanisme dat uit zichzelf en volledig automatisch reageert op prikkels die bepaalde emoties bij ons oproepen. Het is dan ook meteen omwille van deze reden dat dit gedeelte van ons brein wordt vergeleken met het onderbewustzijn van ons mensen. Zowel voor geuren als voor geluiden geldt dat ze hierbij een zeer belangrijke, cruciale rol vertegenwoordigen.

Prikkeling van het reptielenbrein

In de praktijk is het zo dat er vaker de focus wordt gelegd op ons reptielenbrein dan we mogelijks op het eerste zicht vermoeden. Zo is het algemeen bekend dat menig aantal organisaties ervoor kiezen om met hun marketingboodschap vooral dit gedeelte van ons brein te viseren of te prikkelen. Dat is op zich ook logisch, want ze staat er om bekend verantwoordelijk te zijn voor de basiselementen waar ons gedrag over beschikt. Het gaat hierbij dan concreet om:

●        Het zoeken naar plezier;

●        Het vermijden van pijn;

In de praktijk wordt hierop ingespeeld door de toegevoegde waarde van een bepaald aanbod te verduidelijken. Op deze manier kan er op een efficiënte manier voor worden gezorgd dat het reptielenbrein kan worden getriggerd. Vaak levert dit uitstekende resultaten op.

“Fear of Missing Out”

Eén van de belangrijkste kenmerken die eigenlijk als het ware representatief is voor ons reptielenbrein heeft betrekking tot de welbekende “fear of missing out”. Het betreft hier een gevoel dat er zoals de naam reeds laat vermoeden voor zorgt dat mensen bang worden om bijvoorbeeld een bepaald aanbod te missen. Veel mensen hebben het gevoel soms te lang te twijfelen waardoor ze de spreekwoordelijke boot vrezen te missen. In de praktijk is het dan veelal vooral van belang om nog even wat verder over de materie na te denken, maar dat even terzijde.

Slecht geheugen en sterk visueel geïnspireerd

Voor een reptielenbrein geldt tot slot dat ze beschikt over een vrij slecht geheugen. In het bijzonder de eerste en de laatste indruk zullen dan ook blijven hangen. Het gedeelte dat zich daar tussenin bevindt zal achteraf een flink stuk minder eenvoudig in de herinnering kunnen worden opgeroepen. Bovendien geldt voor dit brein ook dat ze bijzonder sterk visueel is georiënteerd. De visuele prestatie zou volgens onderzoeken dan ook voor zomaar even 80 procent bepalend zijn voor de manier waarop een bepaalde boodschap wordt geïnterpreteerd. Dit zijn twee belangrijke eigenschappen die we dus perfect kunnen toeschrijven aan het reptielenbrein.