Facetten rondom het plannen van een cleanroom

De planning die bij een cleanroom komt kijken is vaak een individueel en complex proces. In te planning moeten namelijk alle toekomstige toepassingen en plaatselijke omstandigheden worden meegenomen. Omdat een cleanroom echt op maat gemaakt wordt, zijn de eisen per bedrijf heel wisselend. Om toch aan de eisen te voldoen wordt er vaak voor een modulair systeem en componenten gekozen zodat er ook aan speciale verzoeken voldaan kan worden. Zo ook Highcare Cleanrooms, zij bieden modulaire cleanrooms aan die aan te passen zijn naar specifieke wensen en behoeften. 

Wat is een cleanroom

Om de regels rondom het plannen van een cleanroom verder uit te leggen is het goed om eerst af te kaderen wat een cleanroom precies is. Een cleanroom is een steriele werkomgeving waar de atmosfeer zo deeltjes vrij mogelijk is zodat de kans op besmettingsgevaar zo klein mogelijk is. Voor bepaalde toepassingen is dit echt een basisvoorwaarde voor de productie, door de productie in een cleanroom te doen kan er bijvoorbeeld kortsluiting tussen minuscule verbindingen voorkomen worden. 

Stap 1: analyseer de vraag

De inrichting en exploitatie is een kleine kostenpost, daarom is het van belang om dit op voorhand al goed uitgewerkt te hebben. Zo zijn er naast de investeringskosten in de cleanroom zelf en in de techniek ook in de meeste gevallen om exploitatiekosten. 

Hou in de planning ook alvast rekening met een eventuele toename in de productie, een cleanroom wordt namelijk zo opgeleverd dat ze voldoen aan de specifieke eisen zonder daarbij onnodig veel ruimte en middelen in beslag te nemen. Gelukkig kunnen de modulaire cleanrooms eenvoudig uitgebreid en aangepast worden aan de gestelde eisen. 

Stap 2: denk na over de vereisten

Cleanrooms zijn in verschillende categorieën onder te verdelen, deze onderverdeling is afhankelijk van het beoogde gebruik. Bedenk daarom vooraf al goed wat de eisen zijn voor de cleanroom voor de betreffende productie. 

Stap 3: plaats de toegangsmogelijkheden

Een cleanroom moet altijd goed afgesloten worden, toch is het ook belangrijk dat er goed gepositioneerde toegangsmogelijkheden zijn. Hiervoor zijn er ook weer diverse reinheidsklassen mogelijk. De meest gebruikte toegangsmogelijkheid is een sluis, hierin wordt de druk geëgaliseerd en is er de mogelijkheid om beschermende kleding aan te trekken. Hetzelfde geldt ook met speciale sluizen voor het materiaal. 

Stap 4: Materiaalkeuze voor wanden, vloeren en plafonds

Het reinigen van de cleanroom moet ook volgens specifieke specificaties gaan, denk hierbij aan eisen voor de reinigingsmiddelen. Denk hier dus ook over na bij het kiezen voor het materiaal. De oppervlakken moeten namelijk gemakkelijk te reinigen zijn, en tegen chemicaliën van de schoonmaakmiddelen kunnen. Daarnaast is het bij sommige toepassingen vereist om een speciaal afgewerkte vloer te hebben.