Acute zorg organiseren

Het grote aantal ouderen en een tekort aan personeel, een rekensom waarbij je al snel uitkomt op een negatieve uitkomst. Het organiseren van de zorg voor ouderen is an sich al een lastig taak door het tekort aan personeel. Wanneer een oudere valt moet je als zorgverlener snel ter plaatse zijn om te helpen. Dit is de acute zorg die niet in te plannen valt.

Personeelstekort

In 2012 waren er 2,7 miljoen 65-plussers. In 2041 zullen dat er naar schatting zo’n 4,7 miljoen zijn. Een forse groei die gepaard gaat met de nodige ouderdomskwalen. Zeventig procent van de 65-plussers heeft namelijk last van een chronische ziekte. Onder de 75-plussers heeft één op de twee hier last van. Er is dus meer medisch personeel nodig om de groeiende groep ouderen goed te helpen. De overheid investeert daarom in de zorg en hoopt 125.000 extra zorgmedewerkers aan te hebben getrokken in 2022. Het is vooral de bedoeling om de zorg aantrekkelijker te maken voor studenten, zij-instromers en herintreders.

Noodgevallen

Het aantrekken van zorgmedewerkers is hard nodig. De groeiende groep ouderen heeft naast de regelmatige zorgroutines, ook acute zorg nodig. Het organiseren van ongeplande zorg kan lastig zijn, omdat zorgmedewerkers soms uit moeten rukken vanwege een noodgeval terwijl er al weinig personeel beschikbaar is. Dit kan betekenen dat zorgverleners hals overkop hun huidige medische consult moeten afkappen, omdat ze elders nodig zijn. Dat moet beter kunnen.

Toenemende druk op de acute zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft onderzoek gedaan naar de druk op medewerkers vanwege acute zorgverlening. De NZa kan geen specifieke oorzaak aanwijzen. Het vermoeden is dat het om een combinatie van het slecht afstemmen van de medische urgentie en de zorgverwachting van de patiënt. Zo wordt de huisartsenpost vaker bezocht, maar de toename kan ook verklaard worden door de drukte die heerst bij de eigen huisarts. De patiënt kan dan niet gelijk terecht bij de dokter en besluit langs de HAP te gaan. Naast de HAP neemt de druk ook toe bij de spoedeisende hulp. Het zou volgens de NZA helpen als huisartsen bereikbaarder zijn voor de patiënten en ook huisbezoeken kunnen afleggen.